De Wet Wapens en Munitie (WWM) heeft tot doel om zowel legaal wapenbezit als illegaal wapenbezit te regelen.

Zaken waarbij de WWM aan de orde komt is bijvoorbeeld het aanvragen van een wapenvergunning. Een dergelijke vergunning dient aangevraagd te worden bij de Korpschef.

Ook kunnen verzamelaars van wapens en munitie met justitie in aanraking komen omdat de wapens die men in bezit heeft, niet op de juiste wijze onklaar zijn gemaakt. Voor het onklaar maken van wapens gelden strikte voorschriften.

Daarnaast is het in het bezit hebben van bepaalde wapens of munitie in de WWM strafbaar gesteld.