Niet tasten in het duister maar heldere en duidelijke rechtsbijstand

Onze werkwijze kan het beste omschreven worden als helder, snel en persoonlijk.

Intake, strategie, resultaat

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek kunnen we met elkaar kennismaken, uw zaak bespreken, bekijken wat wij voor u kunnen betekenen en kunnen wij afspraken maken. 

Wij zullen het dossier met u bespreken en samen de strategie bepalen. We zullen u voorbereiden op een verhoor of een zitting.

Al onze werkzaamheden zijn gericht op het beste resultaat voor u. Wij hechten aan een goede samenwerking en goede bereikbaarheid.  

Kosten

Het is afhankelijk van uw situatie wat de kosten zijn. 

U kan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (een toevoeging). In dat geval worden de kosten (grotendeels) betaald door de overheid.

Wanneer u daarvoor niet in aanmerking komt, kunnen wij u op basis van uurtarief bijstaan of een vaste prijs afspreken.

Bij het intakegesprek zullen wij zo goed mogelijk duidelijk maken wat uw kosten zullen zijn.