Onder geweldsdelicten worden delicten verstaan waarin geweld is gebruikt tegen personen of goederen, of waarin met gebruik van geweld is gedreigd. Gedacht kan worden aan:

 • Mishandeling, eenvoudige mishandeling, zware mishandeling, mishandeling de dood ten gevolge hebbende.
 • Huiselijk geweld
 • Geweld tegen een ambtenaar in functie (politieagent, ns-medewerker, toezichthouder)
 • Openlijke geweldpleging tegen personen of tegen goederen.
 • Vernieling
 • Bedreiging
 • Belaging (stalking)
 • Dood door schuld
 • Brandstichting
 • Moord
 • Doodslag