Als het gaat om fraude dan wordt daarmee bedoeld het opzettelijk misleiden om zo onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Onder de term fraude vallen allerlei verschillende strafbaar gestelde gedragingen. U moet met name denken aan oplichting, uitkeringsfraude, fraude met vastgoed en faillissementsfraude.

Momenteel heeft Spark Advocaten meerdere fraudezaken in behandeling die recent in de media zijn verschenen. Bijvoorbeeld oplichting via whatsapp, fraude door fishing websites, fraude door zich voor te doen als belastinginspecteur, fraude door valse e-mails, btw-fraude.

Bij de vervolging van fraude is het onder andereĀ  van belang om naast alle reguliere verweren die wellicht mogelijk zijn, goed te kijken naar mogelijkheden om het benadelingsbedrag zo laag mogelijk te krijgen. De richtlijnen die door rechters worden gehanteerd om tot een strafoplegging te komen, de zogeheten LOVS-richtlijnen, koppelen de hoogte van de straf bij fraude met name aan de hoogte van het benadelingsbedrag.

U doet er dan ook goed aan om hier samen met uw advocaat naar te kijken.