Cybercriminaliteit is veelomvattend. Het betreft een vorm van criminaliteit waarbij via ICT middelen strafbare feiten worden gepleegd. Onder cybercriminaliteit vallen onder andere de volgende strafbare feiten:

  • Computervredebreuk. Het hacken van computers valt hieronder. Dit kan door middel van phishing, spyware, virussen of poortscans gepleegd worden.
  • Oplichting. Het door middel van webinjects of andere soorten malware (keyloggers, ransomware, computerwormen en adware) mensen of instanties geld afhandig maken. Een bekend voorbeeld is dat een e-mail van een bank wordt verzonden, die vervolgens het slachtoffer leidt naar een phishingwebsite, alwaar verzocht wordt om een app te installeren. Met die app worden dan gegevens om vervolgens tegoeden van rekeninghouders over te boeken verkregen.
  • Ddosaanvallen. Deze aanvallen hebben als doel bijvoorbeeld een website onbruikbaar te maken door middel van overbelasting van de server. 
  • Identiteitsfraude.  Hieronder valt bijvoorbeeld het geval dat misbruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens door producten of diensten te bestellen, creditcards aan te vragen of bijvoorbeeld uitkeringen of toeslagen aan te vragen.